Nyt Fra Ungarn

4.april 2016:
Nu har vi påskeferien indtil 8. april! Også vi vil få muligheden at se lidt rundt i Ungarn og Budapest. Her er meget varmt vejr nu med solskin, og der er grønt på vej og mange blomster er også udbredt.

Vi er virkelige glade for bibelskole og har lært en masse ting, og vi føler mere opmuntrede for at vi er døve og Herren kan bruge os som vi er. Som I ved, at der har været så svært  for døve at være i hørende kirke eller menigheder. Så mange døve gider ikke at gå i kirke og høre Guds Ord, fordi det siger dem ikke noget eller føler noget som at hørende dominerer hele gudstjeneste, og døve får ikke muligheden at udfolde sig selv, ligesom de er fanget. Her lærte vi at vi kunne arrangere døvekirker med døves præmisser, f.eks. at der er arrangeret Bøn, lovsang, bibelhistorie, prædiken, resume, drama og meget andet af døve selv.

Fra de første 3 uger har vi lært ASL, og derefter den 19. november begyndte vi bibelhistorie fra 1. Mosebog og vi bliver snart færdig med det gamle testamente og begynder det nye testamente om to uger. Vi får mange billedforståelse af mange historier i det gamle testamente i forhold til vores liv i dag og der er også mange profetier om Messias (= Jesus Kristus) som skulle komme og tage vores synd bort på Ham selv. Vi skal få kundskab om ca. 170 historier fra Bibelen, hidtil har vi nået 75 historier. Men der kommer nye video til studenterne og der skal blive i alt 365 historier fra hele Bibelen.

CBS princip (Cronologic Bible Story = Kronologisk Bible Historier) er det bedste for døve, fordi mange døve forstår ikke sammenhængende hvad kristendommen betyder for dem, hvis de ikke får kundskab om CBS først. Derfor er der meget få kundskab om kristendom blandt døve. CBS er meget interessant for døve, og mange døve er meget glade for det. For eksempel var 4 moldovere her på bibelskole i fjor, og de kom hjem til Moldavien. De går i Baptistkirken, og spurgte pastoren der om de kunne få egen døvekirke under, men de fik ikke lov til det. Men de får egen sammenkomst efter en gudstjeneste, som tager ca. 2-3 timer. Dvs. at døve bruger mindst 5-6 timer hver søndag til både hørende gudstjeneste og så egen sammenkomst. De spiser først frokost før de kunne synge og fortæller historier, der fanger deres interesse, men senere vil pastoren at de døve skulle følge deres program, men døve forstod ikke hvad de snakkede om, og mange døve græd over det og klagede over hvorfor de ikke har lov til bibelhistorier. Så pastoren eftergav dem, og mange døve blev udviklet og forstår sammenhængende historier, det betyder meget for dem. En koordinator fra DOOR herfra, en hørende kvinde fra USA, hun prøvede at forklare pastoren og de personer, som har tilknytning til døve, dvs. de ældste og de tolke. Det blev en fremgang, at de forstod døves behov for deres egen døvekirke med deres egen præmisser. Der er over 30 døve kristne i Moldavien i dag.

Først i februar måned blev jeg spurgt af forstanderen på bibelskole om jeg vil blive bibellærer på skolen her i efteråret. Skolen mangler en ekstra europæer som mig. Så fik jeg tænketid i en måned. Anne og jeg har diskuteret og tænkt over det. Vi bad til Herren og om det er Hans vilje med os? En måned senere har vi afgjort at det bliver at jeg bliver ansat som bibellærer her på skolen. Denne periode kom en præsident for DOOR at besøge os her på skolen, og vi har snakket med ham. De 6 personer, som arbejder i DOOR, er nu i Østrig til et møde indtil torsdag, og forstanderen bad mig komme til et møde med ham på fredag kl. 13 at fordybe mere om mit arbejde fremover og hvor vi kunne bo? Del af mit arbejde rejser jeg også til de andre lande at opmuntre døve kristne, som har været på skolen for at fortsætte og opbakning i 3 år. Også skal jeg reklamere de andre døve til at komme på bibelskole for 9-10 måneder. Det er jeg meget glad for, og det passer mig bedst.  Bed for os.

Der findes 5 DOOR bibelskoler for døve i verden, det er i Costa Rica, Kenya, Ungarn, Indien og Filipperne. Det startede i år 2000 og der er mange døve, som blev bibelstudent siden. En eksempel efter bibelskole i Kenya var der etableret 6 døvekirker i Afrika, og nu i dag er der etableret over ca.30 døvekirker.

I onsdags i sidste uge oplevede vi et forstanderpar fra DOOR Africa på besøg hos os, og forstanderen var meget livlig og musikalsk, dygtig til at lovsynge og drama samtidig. Vi fik også 5 par fra USA, hvor de supporterer (sponsor) til DOOR, de er hørende og de overværede vores egen døve gudstjeneste. Jeg fik forret til at prædike på tegnsprog, så den hørende kvinde, som tolkede for dem.

I søndags havde vi også døve gudstjeneste, og jeg tog opgave af nadver senere efter en prædike, drama og lovsang. Anne har digtet mange nye lovsange, der har forbundet med historier på egen døves tegnsprog. Det var så hyggelig og dejlig for os at vi kunne udfolde os til vores levende Herre Jesus Kristus.

I lørdags har vi gået en tur op til Gellerthøjen, hvor der er flot udsigt over Budapest og Donaufloden med mange broer mellem Buda og Pest. Der er ikke langt fra skolen, omkring ½ time at gå op og lettere at gå ned, hihi. I går har vi gået en lille tur til en dejlig sø, vi oplevede at se mange skildpadder der. Der var over 20 graders varme.

I mandags har vi besøgt Brødremenigheden (Brethren Church) i Budapest, hvor min bror Zacharias kender et par, som vi fik kontakt med dem og besøgt dem før. De er virkelige søde og dejlige mennesker, og kvinden tænkte på os og spurgte to unge mænd til at skrivetolke for os på engelsk. Jeg er opvokset i Brødremenigheden på Færøerne, der er ca. 10% på Færøerne, som tilhører Brødremenigheden. Folkekirken kalder os for baptister eller gendøbere.