Program: Søndag

Døves Frikirke i Storkøbenhavn

Der er døves gudstjeneste i
Boblekirken, Højnæsvej 60, 2610 Solstrand
Hver Søndag kl. 13:00.
Før gudstjenesten – kl. 12 får vi kirkekaffe sammen med hørende.

A L L E er hjertelige velkomne!

www.youtube.com/deafjesus

https://www.youtube.com/user/DeafBibel